Ruimte voor Verschil biedt innovatieve oplossingen voor wonengezondheid en geluk. Daarmee willen we bijdragen aan de kwaliteit van levens; omdat ieder mens uniek en waardevol is.

  Wonen

  Met vrienden sprak ik regelmatig over hoe geweldig het zou zijn om op een mooie locatie een groot huis te (ver)bouwen en daar dan allemaal een eigen unieke woning in te hebben.

  Ieder zelfstandig, maar met mensen in de buurt waar je met een gerust hart de sleutel aan geeft om je planten en katten te verzorgen als je op vakantie gaat.

  Maar hoe pak je dat aan? Grondprijzen zijn voor de meeste mensen te hoog om zelf hun droomwoning te kunnen bouwen en bestemmingsplannen beperken vaak het aantal huishoudens per perceel.

  Voor veel mensen is zelfbouw met een groep oftewel CPO daarom een aantrekkelijke optie. Maar de meeste CPO projecten hebben een doorlooptijd tussen de vijf en acht jaar.

  Ruimte voor Verschil ontwikkelde daarom een praktisch alternatief voor mensen die zonder de rompslomp, kosten en risico’s van reguliere zelfbouw of CPO hun woondromen willen waarmaken.

  Gezondheid

  De zorg in ons land is verdeeld in lichamelijke gezondheidszorg aan de ene kant en geestelijke gezondheidszorg aan de andere kant. En eigenlijk is dat raar.

  Vrijwel iedereen heeft wel eens ervaren dat als je bijvoorbeeld griep hebt je ook niet meer zo goed kunt nadenken en dat je emotioneler reageert dan gewoonlijk. Andersom geldt dat als je bijvoorbeeld langdurig stress ervaart, je ook fysiek allerlei klachten ontwikkelt zoals hoofdpijn of maag- en darmklachten.

  Gezondheid werd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al in 1948 omschreven als ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn’. De meeste mensen ervaren gezondheid als een holistisch begrip dat veel meer betekent dan de afwezigheid van ziekte. Dit wordt inmiddels onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. In de afgelopen decennia hebben verschillende onderzoeken, met name naar de werking van de hersenen, duidelijk aangetoond dat er sprake is van een voortdurende wisselwerking tussen lichaam en geest.

  Integrative Medicine

  Integrative Medicine (IM) is een visie op gezondheid en zorg die uitgaat van deze wisselwerking tussen lichaam en geest en is gericht op het bevorderen van gezondheid en mogelijkheden.

  IM wordt toegepast in het onderzoek, de opleidingen en de zorgpraktijk van topinstituten als Harvard, Yale en Stanford University.

  Samen met chirurg ir (niet praktiserend) en Integrative Medicine specialist Karlien Bongers werkt Ruimte voor Verschil aan de introductie en het praktisch toepassen van IM in Nederland. Daarbij definiëren wij, in lijn met de WHO, gezondheid als ‘een staat van welbevinden waarbij iemand ervaart naar eigen vermogen optimaal te kunnen functioneren’.

  Boek

  'Integrative Medicine, zorg voor gezondheid en geluk' is een co-productie van chirurg ir (niet praktiserend) Karlien Bongers en sociaal- en organisatiepsycholoog Astrid van Koppen en is in 2011 uitgegeven door de Arbeiderspers.

  In dit boek vindt u behalve een heldere uitleg over de zorgvisie IM ook veel informatie over de wonderlijke wisselwerking tussen lichaam en geest en de effecten daarvan op ons functioneren. Het boek is bedoeld voor iedere geïnteresseerde die zich in wil zetten voor (de eigen) gezondheid en de kwaliteit van onze gezondheidszorg.

  Het papieren boek is in de boekhandel inmiddels uitverkocht. Via de website van Karlien Bongers kunt u de digitale versie van het boek bestellen.

  Herberg voor Herstel

  Juist bij stress gerelateerde klachten als overspannenheid en burn-out is een integrale aanpak wenselijk. Stress beïnvloedt immers niet alleen je geestelijk, maar ook je lichamelijk functioneren.

  Op dit moment kan iemand die getroffen wordt door overspannenheid of een burn-out in ons land alleen terecht bij de geestelijke gezondheidszorg. De trend in onze (geestelijke) gezondheidszorg is om mensen ambulant te behandelen. Waar dat kan is dat prima.

  Voor iemand met een (complexe) burnout, die al enkele maanden ziek thuis is, is deze behandeling echter dikwijls ontoereikend. Daarbij geldt dat hoe langer de burnout duurt, hoe ingrijpender de gevolgen voor de gezondheid.

  In het uiterste geval (bijvoorbeeld bij comorbiditeit van de burnout met angst- of depressieve klachten) kan deze persoon nu alleen terecht in een psychiatrische - of verslavingskliniek. De zorg die daar wordt geboden is echter niet primair bedoeld voor mensen met een burn-out en is voor deze doelgroep duurder dan nodig.

  Wij werken daarom aan de realisatie van de eerste Herberg voor Herstel in Nederland. Onze droom is om een plek te creëren waar mensen met een (complexe) burn-out de gespecialiseerde integrale behandeling krijgen die ze nodig hebben om in relatief korte tijd te kunnen herstellen.

  En er is goed nieuws: we hebben een geschikte locatie gevonden en hopen binnen twee jaar de eerste Herberg voor Herstel te kunnen openen! We houden u op de hoogte.

  Geluk

  Voor de meeste mensen is het ervaren van geluk belangrijk voor hun kwaliteit van leven. Soms loop je daarbij echter vast en weet je je (even) geen raad met een relatie of situatie.  

  Dan kan Ruimte voor Verschil je weer op weg helpen met twee fantastische instrumenten: het Transformatiespel en The Next Step Game.

  Transformatiespel

  Het Transformatiespel ( 1987, 1989 Innerlinks Inc.) biedt een unieke mogelijkheid om uw bewustzijn te verdiepen en inzicht te verwerven in een situatie of thema dat u bezighoudt. Het is ontwikkeld door Joy Drake en Kathy Tyler. Astrid van Koppen is sinds haar training in Schotland in 1993 officieel facilitator van dit prachtige spel.

  Het Transformatiespel ziet eruit als een gezelschapsspel met een spelbord, kaartjes en een dobbelsteen. Iedere speler bewandelt een eigen 'levenspad'. Elk vakje op dat pad nodigt deelnemers uit om verschillende ervaringen op te doen, zoals: het krijgen van inzicht en het erkennen en oplossen van belemmeringen.

  Deelnemen aan het Transformatiespel betekent het aangaan van een persoonlijke ontdekkingsreis. De eerste stap is het formuleren van een persoonlijk speldoel. Dat kan gaan over werk, wonen, liefde, geld, gezondheid, etcetera. Alle ervaringen tijdens het spel worden gerelateerd aan dit speldoel. 

  Het Transformatiespel wordt gespeeld met 2 tot 4 personen en duurt ongeveer een dagdeel. U bepaalt zelf met wie u dit avontuur aan wilt gaan en waar jullie het Transformatiespel willen spelen.

  Geïnteresseerd in het spelen van het Transformatiespel? Mail of bel dan even; dan kunnen we een afspraak maken.

  Next Step Game

  De Next Step Game kan worden beschouwd als het kleine zusje van het Transformatiespel en is zeer geschikt voor individuele coaching.

  U kiest het doel dat u wilt bereiken. Met behulp van de Next Step Game onderzoeken we vervolgens samen welke stappen u kunt zetten op weg naar dat doel.

  In veel gevallen betekent dit het ondernemen van concrete acties in uw dagelijks leven op basis van de verworven inzichten.

  Na afloop van iedere coachingssessie besluit u of u nog een vervolgstap met coaching nodig heeft of dat u het gewenste doel bereikt heeft.

  De coachingssessies vinden plaats in Amsterdam.

  Geïnteresseerd? Mail of bel even. U bent van harte welkom.

  Over

  Astrid van Koppen is eigenaar en drijvende kracht achter Ruimte voor Verschil.

  Haar overtuiging is dat daar waar ruimte is voor verschil iedereen naar eigen vermogen optimaal kan bijdragen aan het grotere geheel. In de groep, de buurt en de samenleving.

  Haar passie is om dit mogelijk te maken door innovatieve oplossingen te realiseren met het unieke individu als uitgangspunt en kwaliteit van leven als doel.

  Zij is afgestudeerd als sociaal- en organisatiepsycholoog aan de RU Leiden met als specialisatie groepsdynamica.

  Na haar studie startte zij haar eerste bedrijf: TenS, training en simulatiespelen. Zij werkte bijna twintig jaar als spelontwikkelaar, trainer en consultant in opdracht van onder meer KLM, Transavia, de Chronisch zieken- en Gehandicaptenraad (CG-Raad), MKB Nederland, de gemeente Stockholm, ABN Amro en KPMG.

  In 2003 kwam zij in dienst van de CG-Raad. Daar vervulde zij verschillende functies waaronder die van regiomanager, interim programma-manager en projectleider innovatieve projecten.

  In het verlengde van deze laatste functie ontwikkelt en realiseert zij sinds 2010 met Ruimte voor Verschil innovatieve oplossingen voor wonen, gezondheid en geluk.

  De rode draad bij al deze activiteiten is haar geloof in de kracht van diversiteit, haar liefde voor mensen en haar gedrevenheid om bij te dragen aan de kwaliteit van levens. Omdat ieder mens uniek en waardevol is.

  Contact

  Telefoon: 020 409 5270

  Email: info@ruimtevoorverschil.nl